Så blir du kuggad på uppkörningen

Att klara sin uppkörning på första försöket är så mainstream. Därför har jag gjort en lista med fem effektiva tips om hur du kuggar din uppkörning.

 1. Se till att du inte får någon sömn under natten
  • För att klara detta krävs det att du har ett alldeles för varm sovrum och är så nervös att du inte kan somna. Det enda du ska tänka på är att inte glömma titta efter cyklister och titta en extra gång innan du backar.
 2. Ha en perfekt utförd förberedelselektion innan uppkörningen
  • Genom att du har en mer eller mindre perfekt utförd körlektion med trafikskolan i anslutning till uppkörningen får du falska förhoppningar om att uppkörningen kommer gå bra. På detta sätt ökar du chansen för att bli besviken när du väl kuggar uppkörningen.
 3. Träffa personen från Trafikverket som du ska köra upp med
  • Detta är ett väldigt viktigt. Genom att träffa honom kan du höra hur han berättar om att om man gör något fel behöver man inte bli nervös. På så sätt blir det lättare för dig att veta att du ska göra precis tvärt om – alltså bli mer och mer nervös under uppkörningens gång.
 4. Var onödigt dålig på att växla och motorbromsa
  • Detta är också ett väldigt viktigt steg. Genom att göra detta visar du att du är inkapabel till att köra miljövänligt och göra att åkturen blir bekväm för passageraren.
 5. Ha en tvist med körledaren angående om man skulle ha stannat för en cyklist eller inte
  • Det slutgiltiga steget för att bli kuggad är att låta körledaren tvärnita framför ett övergångsställe då han anser att man skulle ha stannat för cyklister som inte är ute på vägen än. Det blir ännu bättre om du försöker förklara att du gjorde detta då det fanns en mittrefug, då detta med största sannolikhet visar att du är stöddig.
Detta var då mina fem väldigt effektiva tips på hur du kuggar din uppkörning. Hoppas de hjälper dig. 
Då jag inte var på så bra humör efter uppkörningen, blev jag glad över att jag hade bokat en klipptid, så nu är jag i alla fall snygg i håret. Det är alltid något…

// To pass your driver licens test the first time is so mainstream. I therefore made a list of five effective tips on how you fail your test.

 1. Make sure you don’t get any sleep during the night before the test
  • For you to manage to do this you need a way to warm bedroom and that you are so nervous that you can’t sleep. The only thing you should think of is that you can’t forget to look after bikers and to look one more time before you back.
 2. Have a perfect performed driving lesson before the test
  • By doing this you get false hopes about passing the test. This increase the chance of you being disappointed after failing the test.
 3. Meet the driving instructor from Trafikverket
  • This is an important step. Be meeting him you can hear him talk about that you don’t have to get nervous if you make a misstake. By doing this it’s easier for you to know what you shouldn’t do and instead become more and more nervous during the test. 
 4. Be unneccesary bad at gearing and using the engine brake
  • This is also an important step. By doing this you show that your incapable of driving environmentally friendly and to make the ride comfortable for the passenger.
 5. Have a dispute with the driving instructor about if you should have stopped for a biker or not 
  • The final step for failing the test is to let the driving instructor jam on the brakes before a crosswalk because he thinks that you should stop for a biker that’s not on the road yet. It’s even better if you try to explain that you didn’t stop because of the traffic island in the middle of the road. By doing this you are perceived as cocky.
This was my five effective tips on how to fail your driving test. I hope they will help you!

After the test I wasn’t in a very good mood, but I became happy when I realized that I had a hairdresser appointment. Now I at least have a nice haircut… //

5 svar på ”Så blir du kuggad på uppkörningen”

 1. Att klara uppkörningen direkt känns ju lite gjort, man vill ju få ut det mesta av sin körskoletid och köra upp MÅNGA gånger (intalar jag mig själv för att inte bli besviken om jag kuggar när det väl är dags för mig att köra upp)! 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *